Vacature Project-’trekker’ STEM-steunpunt

Functiebeschrijving  en vacature voor de ‘trekker’ van het STEM- steunpunt van de UAB.

 

De vzw Universitaire Associatie Brussel (UAB) heeft de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel als partners. De VUB en EhB vertegenwoordigen samen ruim 19.000 studenten, ofwel ongeveer tweederde van alle Nederlandstalige hogeschool- en universiteitsstudenten in Brussel, en bieden ruim 180 complementaire opleidingen aan.
Universitaire Associatie Brussel heeft verschillende projecten waarin zij  door uitwisseling van expertise en in wederzijdse dialoog en samenwerking  onderwijs en onderzoek  binnen de associatie versterken en promoten en de professionalisering van de leerkracht ondersteunen.

Binnen  EDU XL  (samenwerking  tussen  VUB, EhB en CVO COOVI) wordt in het kader van de professionalisering van leerkrachten een STEM-steunpunt opgericht dat tot doel heeft:
– na het inventariseren van bestaande expertise een eenduidige definitie en denkkader voor een echt  STEM-onderwijs vast te leggen
-dit denkkader naar secundair en basisonderwijs te operationaliseren en de impact op curriculum, organisatie, leermiddelen en leerkrachten te analyseren
– met leerkrachten docenten en vorsers samen  leertrajecten, lesactiviteiten en lesmateriaal te ontwikkelen die een integratie van de verschillende STEM-componenten beogen en hier vervolgens ook nascholing over in te richten.
– de scholen helpen  het STEM-onderwijs een concrete en kwaliteitsvolle vorm te geven.
– onderzoek betreffende STEM onderwijs uit te voeren.

De  “trekker” van dit project
- is de verantwoordelijke van het STEM – steunpunt
– wordt ondersteund door  en rapporteert regelmatig aan de begeleidende stuurgroep van vorsers,  docenten en leerkrachten
– werkt in samenspraak met EDU-EhB, IDLO- VUB en WECOM (EhB-VUB)
– werft fondsen voor financiering van verdere onderzoeks- of/en vormingsprojecten. 
– screent de mogelijke Vlaamse en Europese financieringsbronnen , doet de nodige aanvragen en zorgt voor externe middelen.

- brengt in kaart en analyseert bestaande STEM-initiatieven, -activiteiten en know-how in Vlaanderen en binnen de UAB-partners,
– werkt voor het secundair-  en basisonderwijs een denkkader voor het STEM – onderwijs uit
– ontwikkelt in samenwerking met leerkrachten, vorsers en docenten geïntegreerde interdisciplinaire leertrajecten , lesactiviteiten en leermateriaal,
– bouwt  met de scholen, met de departementen van VUB en EhB  en met bedrijven  samenwerkingsverbanden  op
– rapporteert  semestrieel aan de Raad van Bestuur van de UAB.

 

Profiel van de “trekker”
- heeft  minstens een Master diploma, bij voorkeur  in de wetenschappen  of ingenieur wetenschappen,
– heeft academische en pedagogische ervaring van minimum 5 jaren,  
– heeft een affiniteit met STEM- onderwijs en –onderzoek,
– werkt evidence based in de opzet en uitvoering van het project,
– heeft ervaring met onderzoek,
– is in staat om onderzoeksresultaten om te zetten en te vertalen naar school- en klaspraktijk,
– kan vergaderingen organiseren en sturen gericht op consensus,
– is een netwerker, legt gemakkelijk contacten en heeft een overtuigende argumentatie,
– goede sociale en communicatieve vaardigheden,

- zal zich vlug moeten vertrouwd maken  met de Brusselse onderwijscontext en met de noden van het werkveld binnen het secundair- en basisonderwijs,
– kan zelfstandig en in team werken en medewerkers enthousiasmeren,
– heeft een multidisciplinaire aanpak,

- gedegen kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.

 

Aanbod van de UAB

Een voltijdse functie als ‘trekker van de STEM-steunpunt van de UAB met een contract van bepaalde duur 1 jaar (mogelijk verlengbaar) met schitterende uitdagingen, belangrijke verantwoordelijkheden, creatieve kansen en boordevol variatie.

Wij bieden je een maandsalaris volgens de barema’s die van toepassing zijn in het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

Uiterste datum voor het indienen van jouw kandidatuur: 31/12/2016. Gelieve ten laatste tegen die datum volgende zaken te bezorgen op volgend e-mailadres van Dr. Ruddy Verbinnen rverbin@vub.ac.be :

1.             CV en motivatiebrief

2.             Kopie van jouw diploma in bijlage

 

Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie, contacteer Prof. Dr. Em. Henri Eisendrath via henri.eisendrath@vub.ac.be.

U krijgt bericht over selectie op basis van CV en gemotiverd schrijven tussen 9 en 14 januari 2017. De selectieproeven staan gepland tussen 16 en 21 januari 2017 en een sollicitatiegesprek voor de geselecteerde kandidaten tussen 23 en 27 januari 2017. Start bij voorkeur op 15 februari 2017.

 

 

 

 

Nieuws