Studie- en Ontmoetingsdag IDLO-BEO. Binnenklasdifferentiatie: een must of een hype? (6 maart 2013)

Het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel organiseert i.s.m. het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO) de derde  editie van de studie- en ontmoetingsdag ‘Samen werken aan de leraar van morgen’

 CENTRAAL THEMA Binnenklasdifferentiatie: een must of een hype?

DATUM woensdag 6 maart 2013 van 9u tot 17u

DOELGROEP breed onderwijsveld: leraren, mentoren, leraren in opleiding, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, beleidsverantwoordelijken, studenten, alumni, …

PROGRAMMA verschillende workshops met good practices – resultaten van het nieuwste onderzoek rond binnenklasdifferentiatie – boekvoorstelling – panelgesprek – netwerkruimte – lunch en receptie

GRATIS BOEK “Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen.” – Catherine Coubergs e.a.

PRIJS 30 euro – 15 euro (voor studenten van BEO-partners)

LOCATIE Vrije Universiteit Brussel – campus Jette – Laarbeeklaan 103 – 1090 Brussel

 

Meer informatie en inschrijven: www.vub.ac.be/iPAVUB/leraarvanmorgen.html (vanaf 14.01.2013) of www.vub.ac.be/IDLO

Inschrijven: leraarvanmorgen@vub.ac.be of 02/629 24 32