Studentenraad BAST

De Universitaire Associatie Brussel heeft sinds 23 december 2008 een eigen studentenraad.  De UAB-studentenraad of BAST  (Brusselse Associatie STudentenraad) bestaat uit studenten van de partnerinstellingen Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel die rechtstreeks worden verkozen. Haar taak is vierledig en is opgenomen in haar huishoudelijk reglement:

  1. Informeren naar de studenten
  2. Adviseren naar de Raad van Bestuur van de vzw UAB
  3. Verbinden of een brugfunctie uitbouwen tussen de studentenraad EhB en studentenraad VUB
  4. Ondersteunen van de studentenraden EhB en VUB

 

 

De studentenraad is conform het Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen van 19 maart 2004 (hierna: ‘Participatiedecreet’)