Studentenraad BAST

De Universitaire Associatie Brussel heeft een eigen studentenraad.  De UAB-studentenraad of BAST  (Brusselse Associatie STudentenraad) bestaat uit studenten van de partnerinstellingen Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel die rechtstreeks worden verkozen.

De studentenraad is conform het Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen van 19 maart 2004 (hierna: ‘Participatiedecreet’)). Op 23 december 2008 besliste de Raad van Bestuur van de Universitaire Associatie Brussel de oprichting van een studentenraad op associatieniveau goed te keuren.