Missie

studentenbeleid

Binnen de UAB, streven de VUB en EhB ernaar samen te werken op het vlak van dienstverlening aan de studenten, zowel op studievlak als op dat van logistieke ondersteuning. Hiertoe zullen zij erover waken dat hun respectieve diensten nauw overleg plegen, expertise uitwisselen en waar mogelijk dezelfde werkwijze hanteren.

Dit vertaalt zich concreet in de volgende acties:

  • Beide partners engageren zich om hun studentenvoorzieningen zoveel mogelijk open te stellen voor studenten van de andere instelling.
  • Beide partners plegen overleg en werken samen een cultuurbeleidsplan uit en zullen initiatieven inzake cultuuraanbod op elkaar afstemmen en open stellen voor studenten van beide instellingen.
  • Beide partners werken verder aan een gezamenlijk sportbeleidsplan en zullen hun initiatieven inzake sportaanbod open stellen voor studenten van beide instellingen.
  • Beide partners streven ernaar de hierboven vermelde initiatieven ook open te stellen voor hun personeelsleden.
  • Beide instellingen onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van het uitgeven van syllabi en de verkoop van handboeken en sluiten in voorkomend geval een overeenkomst af.
  • Zij werken samen inzake studentenjobdienstverlening en stellen hun aanbod wederzijds beschikbaar.

Beide partners overleggen over de mogelijkheid om het VUB Career Center op termijn ook open te stellen voor EhB-studenten.