Science Bar Brussel: Recht door zee (19/03).

Vanavond trekt Science Bar Brussel het ruime sop in met Sea First en Brussel-Zuid. Deze editie zal gaan over onze oceanen en vervuiling. Hoe houden we immers in de nabije toekomst het hoofd nog boven water met een plastic soep die de zee opslorpt, koralen die aangetast worden door verzuring en dit allemaal in een poel die stilletjes aan wordt leeggevist?
Verzuring, overbevissing en het zogenoemde ‘kunststof archipel’, vormen slechts drie van veel problemen die ons leefmilieu bedreigen. Maar ze zijn onze aandacht meer dan waard. Krijgen we dit nog wel op de goede weg of is het allemaal dweilen met de kraan open? Moderator Sven Pichal vraagt het aan onze experts en het publiek.

Meer info: http://us4.campaign-archive1.com/?u=3c9d3c0660d4be7659f505d77&id=8514cc74bf&e=3cf5e11481

19/03, RITS Café, 19u.