Onderzoeksgroepen

Context

VUB en EhB streven naar een maximale uitbouw van onderzoekssamenwerkingsverbanden in fundamenteel en toegepast onderzoek, inclusief praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO).

Zij kunnen dit ondermeer doen via associatiegebonden onderzoeksgroepen.