Onderzoeksgroepen

VUB en EhB streven naar een maximale uitbouw van onderzoekssamenwerkingsverbanden in fundamenteel en toegepast onderzoek, inclusief praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO). Momenteel worden de onderzoeksgroep THEA en het onderzoeksproject DEBEST vanuit de UAB ondersteund.