Master in Urban Studies

Het Urban Studies Network is een 2-jarige interdisciplinaire Master in Urban Studies aan het ontwikkelen aan de VUB.

De strategische doelstelling is te komen tot een geïntegreerde opleiding, met een zwaartepunt in Brussel, die studenten kan aantrekken vanuit verschillende bachelor opleidingen en met het oog op een diverse arbeidsmarkt  in verschillende domeinen van de stadsontwikkeling.

De masteropleiding zal zich richten op onderzoek en analyse van de hedendaagse stad en stedelijke fenomenen, kennismaking met verschillende velden en kennisgebieden, met bijzondere aandacht voor verbinding, verknoping en intermediaire functies. Het wordt dus aangepaste opleiding tot functies van stedelijke projectleiding. De master zal een algemene basisstam combineren met opleidingstrajecten gericht op bepaalde praktijkvelden en met directe contacten met steden in België en Europa.

De groepen die hier vakken zullen aanbieden zijn: