Kunstenplatform

Samenstelling

Een ruimere resonantiegroep van het Kunstenplatform fungeert als reflectiekamer en biedt een zo degelijk mogelijke onderzoeksbasis kunnen bieden waar niet enkel artistieke onderzoekers aan EhB, promotoren van VUB en EhB, docenten VUB en EhB die bij het artistiek (meta-)onderzoek betrokken zijn maar ook etxernen zoals kunstenaars, curatoren en andere prominente vertegenwoordigers uit het kunstenveld.

Zij kunnen een faciliterende of productionele bijdrage leveren aan de artistieke onderzoeksprojecten en/of activiteiten van het Kunstenplatform. Het Brussels Kunstenplatform verwelkomt onderzoekers vanuit alle artistieke disciplines uit binnen- en buitenland.

Meer info: http://www.kunstenplatformbrussel.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten/lopende-doctoraten