Kunstenplatform

Het Brussels Kunstenplatform van de vzw UAB werd opgestart met als doel een erkend overlegplatform te creëren ter ondersteuning en begeleiding van het onderzoeksproces in de kunsten, in het bijzonder het doctoraat in de kunsten. Daarnaast functioneert het als ontmoetingsplaats en discussieforum voor wetenschappers en kunstenaars in Brussel en beoogt het de samenwerking tussen onderzoekers aan de VUB, EhB en externe binnen- en buitenlandse partners uit het artistieke en academische veld te stimuleren en te faciliteren. Het Brussels Kunstenplatform heeft tevens het academiseringsproces aan de School of Arts RITS en KCB tot 2013 mee begeleidt en participeert in Ecoom.

Meer info: http://www.kunstenplatformbrussel.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten/lopende-doctoraten