Ecocampus

Logo-Econijn

De professionelen van morgen moeten beschikken over de nodige bagage om complexe vraagstukken over milieu en duurzame ontwikkeling aan te pakken. Hier is een onmiskenbare rol weggelegd voor de Vlaamse hogescholen, universiteiten en associaties.

Met het project Ecocampus, dat uitgaat van het  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, werd aan het hoger onderwijs forse impulsen gegeven om afgestudeerden af te leveren die milieubewust zijn en naar een duurzame maatschappij streven.

Voor dit project sloegen  de Universitaire Associatie Brussel en haar partnerinstellingen de VUB en de EhB tot eind 2011 de handen in elkaar. Er werden diverse initiatieven opgezet om te komen tot milieuvriendelijkere campussen en een groter milieubewustzijn bij het personeel en de studenten van de VUB en EhB.  Een voorbeeld hiervan is het project ‘Ecocampuskrak’  waarbij studenten op een creatieve manier hun campus milieuvriendelijker kunnen maken.

 

Enkele andere initiatieven waren: Expo Eigen kweek, een tentoonstelling rond duurzame voeding op de VUB en EhB, Dikke Truiendag, duurzame personeelsbarbecue e.a.

Eind 2011 besloot de Vlaamse overheid om een andere koers te varen met het project Ecocampus. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de uitbouw van het vernieuwde project.

Meer info

Wens je op de hoogte te blijven van het project Ecocampus? Geef een seintje op ecocampus@lne.be.

Meer informatie vind je op http://ecocampus.lne.be