Casestudies

Casestudy Lerarenopleiding

De werkgroep van de casestudy Lerarenopleiding met medewerkers van het Departement Lerarenopleiding van de EhB en het IDLO VUB (Interfacultair Departement Lerarenopleiding) werkt  verschillende subprojecten uit die de lerarenopleidingen van de EhB en VUB moeten versterken zoals:

  • De uitbouw van een gezamenlijk opleidingsonderdeel ‘Urban Education’ met de focus op diversiteit, differentiatie en onderwijs in een grootstedelijke context.
  • Een project rond Community Service Learning en ervaringsgericht onderwijs.
  • Intensifiëren van de samenwerking op vlak  van bij- en nascholing van leerkrachten, lerarenopleiders en andere onderwijsprofessionals. Met de ontwikkeling van het digitaal platform LeraarXL  wordt het professionaliseringsaanbod van de lerarenopleidingen VUB en EhB op een centrale plaats gecommuniceerd en gepromoot.
  • Uitwerken gemeenschappelijke visie en missie op de specifieke lerarenopleidingen, de professionalisering van het lerarenberoep en docenten hoger onderwijs.
  • Uitwerken van een complementaire expertise m.b.t. generieke en specifieke didactiek, stages en mentorship.
  • Uitwerken van gerichte strategieën en methodieken over maatschappelijk moeilijk bespreekbare thema’s, grootstedelijkheid en meertaligheid in onderwijs.
  • Uitwerken van gemeenschappelijke initiatieven op gebied van onderwijsinnovatie.
  • Exploreren en uitwerken van samenwerkingsverbanden.
  • Uitbouw gemeenschappelijk netwerk stakeholders en alumni.
  • Verdere samenwerking binnen het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO).