Casestudies

Casestudy Gezondheid

Binnen de casestudy Gezondheid wordt er samengewerkt tussen de opleidingen Biomedische-, Farmaceutische wetenschappen  en Geneeskunde van de faculteit GF, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de faculteit LK (VUB) en de opleidingen Biomedische Laboratoriumtechnologie, Voeding en dieetkunde en Verpleegkunde en Vroedkunde van het departement Gezondheidszorg (EhB). Een projectgroep werkt projectvoorstellen uit in het kader van het gezamenlijk gebruik van de skillslabs (VUB) en het simulatiecentrum (EhB), uitbreiding van interprofessioneel onderwijs, doorstroom en heroriëntering en de samenwerking tussen academisch en praktijkgericht onderwijs.

In dit korte filmpje geven trekkers mevr. Gerlinde De Clercq en Prof. Dr. Luc Huygens meer uitleg over de noodzaak voor cultuursensitieve zorg.