Brutus

brutus

BRUTUS staat voor Brusselse Tutoren voor scholieren.

Het BRUTUS-project is een peer tutoringproject dat vnl. focust op twee belangrijke doelgroepen, de scholieren en de studenten.

Het project beoogt de SCHOLIEREN-TUTEES (vnl. anderstalige, allochtone en/of kansarme jongeren) uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs een ruggensteun te bieden bij hun leerproces. Daarbij wordt naast het helpen verminderen van de leerachterstanden gesleuteld aan de studie- en taalvaardigheden teneinde de slaagkansen van de scholieren te vergroten. We brengen de scholieren in contact met rolmodellen (studenten-tutoren, peers) en streven hierbij naar een motiverende invloed tot verder studeren.

Het project beoogt de STUDENTEN-TUTOREN, als potentieel toekomstige leraren of arbeidskrachten voor Brussel of voor andere grootsteden, vertrouwd te maken met de specifieke multiculturele, sociale en meertalige kenmerken van het Brusselse. Ook wenst het project de tutoren de kans te bieden hun pedagogische en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen door het afleggen van een tutoringtraject in een veilige en begeleide context.