Brussels Platform Journalistiek

PROJECTEN_Brussels Platform Journalistiek

Het Brussels Platform voor Journalistiek (BPJ) is een initiatief van de Universitaire Associatie Brussel. Het wil het onderwijs over en het onderzoek naar journalistiek binnen de associatie in wederzijdse dialoog en samenwerking versterken en promoten.

Zo streeft het Platform naar synergieën tussen de Bachelor  Journalistiek en de RITS School of Arts van de EhB en de Master Journalistiek en de Master Communicatiewetenschappen van de VUB. Het  Platform coördineert ook de samenwerking tussen deze opleidingen en de Master en Sciences de l’Information et de la Communication van de Université Libre de Bruxelles. Op het vlak van onderzoek wordt een versterkte samenwerking nagestreefd tussen de onderzoeksgroepen BIJouS, Cemeso en iMinds-SMIT  (VUB), de onderzoekers verbonden aan de Bachelor Journalistiek en de RITS School of Arts, en de onderzoeksgroep RESIC (VUB) met het oog op nationale en internationale erkenning en excellentie.

 

 Het Platform beoogt vier strategische doelstellingen:
  • Onderwijsoptimalisatie en toekomstverkenningen: het BPJ bouwt aan onderwijsoptimalisatie van de betrokken opleidingen door uitwisselingen tussen de opleidingen en toekomstverkenningen rond journalistiek onderwijs te organiseren
  • Onderzoeksfacilitatie en -planning: het BPJ stimuleert het opzetten van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek naar journalistiek en nieuwsmedia in interdisciplinair en internationaal perspectief. Het coördineert het indienen van gezamenlijke onderzoeksprojecten en stimuleert ook wetenschappelijke uitstraling via publicaties
  • Valorisatie en visibiliteit: het BPJ zoekt actief samenwerking met het beroepenveld en andere stakeholders en zorgt voor gestructureerde valorisatie van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten naar de onderzoekswereld, het beleid, de industrie, NGO’s en het brede publiek toe
  • Duurzaamheid van het Platform: het BPJ exploreert alternatieve financieringsbronnen voor de organisatie van zijn activiteiten via extern gefinancierde partnerships, leerstoelen, stichtingen/foundations en andere samenwerkingsverbanden.

Meer info: http://www.journalismplatform.be