Opleiding Huisartsenpraktijkassistent een must in Brussel.

De opleiding “Praktijkassistent” wordt in ons land momenteel enkel in Brussel georganiseerd. De opleiding is een initiatief van het Huis voor Gezondheid, de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De mosterd voor deze opleiding kwam uit Nederland.

Om het (toekomstig) tekort aan zorgverleners aan te pakken, is een betere ondersteuning van de huisartsen een absolute prioriteit. Brigitte Grouwels, collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en bevoegd voor welzijn, wil daarom nog meer mensen warm maken voor deze opleiding tot
huisartspraktijkassistent. Ze woonde onlangs zelf een praktijkles bij en maakte er uitgebreid kennis met de opleiding en de studenten.

Start in 2009-2010

Aan de grondslag lag een onderzoek uit 2009 bij 68 Brusselse huisartspraktijken. Uit deze bevraging bleek dat huisartsen steeds meer aan taakdelegatie willen doen, en dat ze zeker het onthaal en de administratieve lasten willen delegeren. De dringende nood aan een praktijkassistent kwam
duidelijk naar voren.

In 2009-2010 organiseerden het Huis voor Gezondheid, VDAB, Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Vrije Universiteit Brussel (VUB) Vakgroep Huisartsengeneeskunde, de allereerste opleiding tot huisartspraktijkassistent. Uit de positieve evaluatie van deze eerste opleiding bleek dat de opleiding door de cursisten als intensief maar boeiend werd ervaren. De opleiding, zo bleek uit de telefonische bevraging bij de artsen die een praktijkassistent uit de opleiding in dienst hadden genomen, sloot aan bij de wensen van de verschillende praktijken.

Kerntaken

Ook Brussels minister en VGC-collegelid Brigitte Grouwels toont zich erg enthousiast over deze opleiding. “Huisartsen moeten zich maximaal kunnen toespitsen op hun kerntaken. Het maakt mij bezorgd dat steeds minder jonge Nederlandstalige artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zich in
Brussel vestigen. Er is een (toekomstig) tekort aan zorgverleners. Ik vind het belangrijk dat we proberen om de uitstroom van huisartsen tegen te gaan. Daarom ondersteun ik de huisartsen al enkele jaren op verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn: de Nederlandstalige wachtpost Terranova, het project
rijdende wacht en deze opleiding tot huisartspraktijkassistent.”

Meer info: http://www.huisvoorgezondheid.be/Professionelen/Beterwerken/Opleidingpraktijkassistent/OpleidinginBrussel.aspx