Onderzoeksgroepen

De VUB en EhB streven een maximale uitbouw na van onderzoeks- samenwerkingsverbanden in fundamenteel en toegepast onderzoek, inclusief praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO). Zij kunnen dit via associatiegebonden onderzoeksgroepen.

Om in aanmerking te komen voor erkenning dient de onderzoeksgroep te zijn samengesteld uit minstens twee ZAP-leden of uit een bestendige omkadering van minstens vijf pre- en/of postdoctorale onderzoekers en technische medewerkers, waaronder één ZAP-lid. Deze parameters zijn door de Onderzoeksraad VUB opgesteld.

De onderzoeksgroep THEA (Theatraliteit en Werkelijkheid) werd op 2 februari 2011 opgericht met als bedoeling de binnen de UAB aanwezige expertise op het gebied van theater(studies) te bundelen in een informele werkgroep die tegelijk het nodige formele kader biedt om langetermijnambities te concretiseren.