Onderzoeksgroepen

De VUB en EhB streven een maximale uitbouw na van onderzoeks- samenwerkingsverbanden in fundamenteel en toegepast onderzoek, inclusief praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO). Momenteel worden de onderzoeksgroep THEA en het onderzoeksproject DEBEST vanuit de UAB ondersteund.