Missie

Binnen de UAB, streven de VUB en de EhB ernaar een onderzoekscultuur te creëren door het opzetten van gezamenlijke initiatieven ter promotie van onderzoek en ter verhoging van hun onderzoeksactiegraad. Door samenwerking, zowel op onderzoeksvlak als op vlak van administratieve ondersteuning, beogen de beide partners een verhoogde synergie en het bekomen van een grotere kritische massa voor hoogstaand fundamenteel, toegepast en artistiek onderzoek.

 

 

 

 

 

Concreet ijveren zij voor een samenwerking op gebied van:

  • maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke dienstverlening en valorisatie;
  • fondsenwerving en het opmaken van onderzoeksfinancieringsmodellen;
  • doctoraatsopleidingen;
  • kwaliteitsbewaking;
  • wetenschapscommunicatie;
  • onderzoeksadministratie.

De VUB en de EhB staan garant voor excellent, grensverleggend onderzoek waarbij sterk gefocust wordt op innovatie en maatschappelijke relevantie. Er bestaat dan ook een sterke relatie met het werkveld.