Academisering

Als gevolg van de academisering sluiten de voormalige 2-cycli opleidingen van de hogescholen meer aan bij het academisch onderwijs.  Dit wil zeggen dat het onderwijs van deze opleidingen meer ingebed is in wetenschappelijk onderzoek zoals bij de universiteiten het geval is.  De voortgang van de academisering van de 2-cycli opleidingen EhB werd aangestuurd en opgevolgd door diverse raden en commissies.  De academisering werd afgerond bij aanvang van het academiejaar 2013-2014, tevens het moment waarop de geacademiseerde EhB-opleidingen geïntegreerd zijn in de VUB.