Internationalisering

De Europese kennismaatschappij is een belangrijke component van onze toekomst. De constructie van één Europese hogeronderwijsruimte promoot de mobiliteit en de inzetbaarheid van de burger maar versterkt ook de intellectuele, culturele, sociale, wetenschappelijke en technologische dimensies van de samenleving.

Zowel VUB als EhB focussen in hun beleid sterk op internationalisering. Via een aantrekkelijk aanbod van internationale en Engelstalige opleidingen slagen beide instellingen erin meer internationale studenten, professoren en docenten aan te trekken. Ook op onderzoeksvlak wordt er samengewerkt met gerenommeerde internationale onderzoeksteams. VUB en EhB hebben heel wat internationale samenwerkingsverbanden opgezet zoals het UMEI Tempus project, Medskills Brussels Platform of Arts, etc.

 

Enkele andere  internationale samenwerkingsvormen: 

 • In november 2004 sloten de Universitaire Associatie Brussel en haar partners een overeenkomst met de Koninklijke Militaire School. Als tweetalige instelling van hoger onderwijs maakt de KMS ook deel uit van de pôle universitaire européen de Bruxelles Wallonie die naast de ULB ook een aantal Franstalige hogescholen zoals de Haute Ecole Lucia de Brouckère en de Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles bevat.
 • De Vrije Universiteit Brussel is actief lid van het netwerk Universities of the Capital Cities of Europe (UNICA) dat meer dan anderhalf miljoen studenten vertegenwoordigd. De Erasmushogeschool Brussel is lid van de Compostela Group of Universities (CGU). De leden van netwerken zijn verantwoordelijk voor het opzetten van verschillende Europese initiatieven en gezamenlijke Europese projecten.
 • Door de samenwerking met het Institute for European Studies kan de UAB hoogstaande cursussen in internationale relaties, internationaal recht en conflictanalyse aanbieden.
 • Het Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS) is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en Renmin University P.R. China. BICCS spitst zich toe op de stand van zaken in China van vandaag de dag, en op de te verwachten toekomstige ontwikkelingen in China: twee topics die al te vaak slechts een voetnoot vormen in andere bestaande programma’s rond China. Meer nog, het hedendaagse China wordt bestudeerd in al zijn aspecten: economie, politiek, diplomatie, cultuur, maatschappij en recht.

Bekijk het overzicht van de netwerken via de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel.

In hun streven naar het optimaal behalen van hun doelstellingen op gebied van internationalisering werken VUB als EhB hiervoor ook nauw samen.

Zij streven ernaar om:

 • hun onderwijs- en onderzoeksaanbod zo ruim mogelijk meertalig open te stellen voor buitenlandse studenten en wetenschappers.
 • samen te werken aan een onthaalcultuur voor buitenlandse bezoekers en bewaken hiertoe de onthaalvriendelijkheid van hun open multiculturele campussen.
 • samen te werken inzake het onthaalbeleid van buitenlandse studenten, de aanmaak en verspreiding van onthaalmateriaal en de organisatie van onthaalactiviteiten.
 • samen initiatieven uit te werken voor internationalization@home en om studenten en personeel te sensibiliseren voor internationale, in het bijzonder Europese, ervaringen en voor projectmogelijkheden in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
 • elkaar op de hoogte te houden van initiatieven inzake sociale en culturele integratie van hun buitenlandse studenten en de mogelijkheid van gezamenlijke initiatieven en/of het openstellen ervan voor de andere partner te onderzoeken.
 • informatie uit te wisselen betreffende inkomende buitenlandse delegaties of gasten en over geplande buitenlandse missies met het oog op eventuele betrokkenheid van de andere instelling.
 • hun expertise en deskundigheid inzake internationale samenwerking uit te wisselen en in het bijzonder een overzicht maken van de internationale netwerking per studiegebied en per geografische zone.
 • elkaar op de hoogte houden van geplande projectinitiatieven en de opportuniteit van deelname van de andere partner te onderzoeken.

Sinds mei 2011 werden alle administratieve en academische departementen van VUB die werken rond internationalisering samengebracht in het Karel Van Miert-gebouw. Naast het International Relations and Mobility Office van de VUB zijn o.a. het Institute for European Studies (IES) en het Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS) er gehuisvest.