EVC

EVC-procedure

Je dient een aanvraag in om je Eerder Verworven Competenties (of EVC’s) of competenties waarover je nog geen attest, getuigschrift of diploma beschikt, te laten erkennen via een bekwaamheidsonderzoek.

In grote lijnen worden hieronder de verschillende stappen van het bekwaamheidsonderzoek weergegeven:

Stap 1: Aanmelding bij de Universitaire Associatie Brussel via de invulling van het EVC aanmeldingsformulier en door de betaling van een administratieve kost van 55 euro. De totale kostprijs van het onderzoek is afhankelijk van de opleiding waarop je aanvraag betrekking heeft.

Stap 2: Indien de aanmelding ontvankelijk wordt verklaard, wordt de aanvraag geregistreerd.  De kandidaat wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Stap 3: De aanvrager dient een gemotiveerd portfolio in of een zelfbeoordeling waaruit moet blijken dat je een bepaalde competentie reeds verworven hebt. Bijvoorbeeld: Een onthaalouder die zich wenst om te scholen tot kleuteronderwijzer en een bewijs van bekwaamheid wil behalen voor de competentie om te gaan met kinderen in sociaal–emotionele probleemsituaties kan dit bijvoorbeeld door het portfolio te voorzien van aantoonbare ervaringen met kleuters uit deze doelgroep. Onder ‘formulieren en documenten’ (link voorzien) vind je de nodige formulieren voor de samenstelling van het portfolio.

Stap 4: Het portfolio wordt al dan niet ontvankelijk verklaard.

Stap 5: Indien de aanvraag na toetsing door de validerende instantie wordt verdergezet, gaat de beoordeling van de aanvraag tot erkenning van eerder verworven competenties van start.

Stap 6: Na ontvangst van de eindbeoordeling levert de validerende instantie al dan niet een bewijs van bekwaamheid af voor de competenties waarvan in de eindbeoordeling blijkt dat deze verworven zijn.

We raden je aan om het EVC-handboek  te raadplegen, waarin je een antwoord vindt op de meest gestelde vragen. Het EVC-reglement waarop wij ons baseren bij de behandeling van je dossier staat ook ter beschikking.

Opgepast: aan het indienen van een aanvraag zijn een aantal termijnen gebonden.

De volgende tijdslijn is van toepassing:

Aanmelding voor Portfoliofase Beoordelingsfase
1/3/2021-2024 1/3 – 29/4/2021-2024 30/04/2021- 08/07/2021-2024

 

1/11/2020-2023 1/11 – 15/12/2020-2023 16/12/2020 – 31/01/2021-2024

Hieronder een overzicht van de formulieren en documenten met betrekking tot de aanvraag van erkenning van eerder verworven competenties:

Algemeen:

EVC-portfolio: