EVC

Context

De formele erkenning van ‘Eerder Verworven Competenties’, die mogelijk inzetbaar zijn tijdens jouw opleiding, is een gevolg van de flexibilisering van het hoger onderwijs.

Het begrip flexibilisering is een ruim begrip en kan als volgt opgesplitst worden:
  • flexibilisering van de toegang tot het hoger onderwijs
  • flexibilisering van de leeromgeving m.i.v. evaluatiecomponent
  • flexibilisering van het curriculum
  • flexibilisering van de organisatie van het onderwijs

Flexibilisering van het hoger onderwijs kadert binnen de democratisering van het onderwijs waarbij er vanuit gegaan wordt dat elk individu evenveel kansen verdient om een opleiding te volgen. Aan de student wordt, ook wanneer deze werkende is,  de mogelijkheid geboden een studietraject op maat te volgen.