EVC

UAB ONDERWIJS EVC

De afkorting EVC staat dus voor ‘Eerder Verworven Competenties’. Centraal staat daarbij het idee dat competenties niet alleen verworven worden op de schoolbanken maar ook tijdens de uitoefening van je job, je vrije tijd, via zelfstudie, enzovoort. Als competenties worden verworven op school, ontvangen afgestudeerden daarvoor een kwalificatiebewijs. Echter, ook de competenties die mensen verwerven buiten de schoolbanken verdienen erkenning en kunnen soms tot vrijstellingen van gehele of gedeeltelijke opleidingsonderdelen leiden.

Het erkennen van competenties betekent dat een daartoe aangestelde instelling aan de hand van een vastgelegde procedure formeel bevestigt dat de persoon de competenties bezit die hij/zij zegt verworven te hebben. Sinds het academiejaar 2004-2005 kan een aanvraag ingediend worden om eerder verworven competenties te laten erkennen.

De procedure  die hiervoor gevolgd wordt, wordt hier uitgelegd.