EVC

UAB ONDERWIJS EVC

De afkorting EVC staat voor ‘Eerder Verworven Competenties’. Dit zijn competenties die verworven worden tijdens de uitoefening van je job, je vrije tijd, via zelfstudie, enzovoort. Het erkennen van competenties betekent dat een daartoe aangestelde instelling aan de hand van een vastgelegde procedure formeel bevestigt dat de persoon de competenties bezit die hij/zij zegt verworven te hebben. Een aanvraag kan ingediend worden om eerder verworven competenties te laten erkennen. De procedure die hiervoor gevolgd wordt, vind je hier terug.

Via het  aanmeldingsformulier kan je een aanmelding verzekeren.

Als je nog vragen hebt, contacteer dan zeker de EVC-coach. Hiervoor neem je best contact op met het secretariaat van de betrokken opleiding. Hun coördinaten vind je op www.vub.ac.be (VUB-opleidingen) en www.ehb.be (EhB-opleidingen).