Onderscheiding Wetenschapscommunicatie vult leemte en erkent inspanningen van 18 communicerende onderzoekers

Persbericht 2013-07-09

De Stuurgroep Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten presenteert de Loopbaanlaureaat en de shortlist van de ‘Onderscheiding Wetenschapscommunicatie van de Academie’. Dit is een unieke onderscheiding die als doel de erkenning van en waardering voor de inspanningen van wetenschappers in het kader van wetenschapscommunicatie heeft.

 De onderscheiding staat open voor wetenschappers uit alle universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en ondernemingen. De Stuurgroep was verheugd over het hoge aantal inzendingen voor deze prijs: 61 personen namen deel met inzendingen waaruit de passie over hun inspanningen en hun motivatie sprak.

 We zijn blij met onze prijs een tastbare leemte ingevuld te hebben, nl. de vraag van deze wetenschappers naar één of andere globale erkenning. Volgend jaar staat de prijs weer open in de twee hoofdcategorieën: ‘de Loopbaanprijs’ en de ‘Jaarprijs’. De Loopbaanprijs is bedoeld voor personen die naast uitstekende en continue verwezenlijkingen van wetenschapscommunicatie een sterke présence en impact hebben op de tools waarmee aan wetenschapscommunicatie wordt gedaan.

 Voor de Loopbaanprijs duidt de Academie Johan Braeckman aan als Laureaat. De juryleden loven in het bijzonder zijn talrijke inspanningen om de eigenheden van de wijsbegeerte en de finesses van het wetenschappelijk denken in het algemeen op begrijpelijke wijze naar buiten te brengen. Johan Braeckman doet dit telkens met bijzonder veel enthousiasme en op een prikkelende en verfrissende wijze. Hij is er in geslaagd om mensen kritisch aan het denken te zetten over bio-ethische kwesties, de evolutietheorie en de feilbaarheid van ons denken. Vooral zijn initiatieven om de evolutietheorie voor een groot publiek te verklaren en te vergelijken met stromingen als het creationisme werden door de jury geapprecieerd. Johan Braeckman is auteur van 17 boeken en zet bijna onafgebroken activiteiten op, gaande van artikels, boeken en lezingen, tot radio- en tv-optredens en wetenschapscafés.

 De Jaarprijs is voor wetenschappers die in 2011 of 2012 een originele activiteit hebben ontplooid en erin geslaagd zijn om dit overtuigend te combineren met hun onderzoekswerk. Juist om de waardering voor wetenschapscommunicatie breder ingang te doen vinden bij de verschillende onderzoeksinstanties werd er gekozen voor een shortlist van 17 personen (waarbij er twee een team vormen). 

De Stuurgroep bestaat uit specialisten in wetenschapscommunicatie van de Expertisecellen Wetenschapscommunicatie van de vijf universitaire associaties, van VIB en VITO, vanuit de ondernemingswereld, de pers en de media (Raf Scheers en Jan Hautekiet) en leden van de Academie. We hopen dat alle deelnemers zich in de loop van hun wetenschappelijke carrière zullen blijven inzetten voor publieke outreach.

 De onderscheidingen worden op 17 oktober 2013 uitgereikt in het Paleis der Academiën te Brussel. De laureaten en de aanwezigen (professionals in wetenschapscommunicatie) zullen er van gedachten wisselen over de verschillende manieren waarop wetenschapscommunicatie tot stand kan komen.

Lees het volledige persbericht met informatie over de shortlist (persbericht 2013-07-09)

 Info: thomas.vandenberghe@kvab.be

http://www.kvab.be/wetcomm.aspx