Disclaimer

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de Universitaire Associatie Brussel. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan de Universitaire Associatie Brussel de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kan de Universitaire Associatie Brussel niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. De Universitaire Associatie Brussel kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.

De Universitaire Associatie Brussel is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.