Sport

UAB sportbeleidsplan 2013-2016

Het nieuwe sportbeleidsplan 2013–2016 bouwt verder op het sportbeleidsplan 2009-2012 maar bevat voor een deel ook heel wat vernieuwing, verbreding en verdieping. Het plan werd verder afgestemd op o.a. het Algemeen Strategisch Plan van de Vrije Universiteit Brussel, het Strategisch Beleidsplan van de EhB, het sportbeleidsplan van de Vrije Universiteit Brussel en van Stuvo EhB en het sportbeleidsplan van de overkoepelende studentensportfederatie VSSF vzw.

De Sportraad van de Universitaire Associatie Brussel stelt zich als voornaamste doel om alle studenten van de associatie te helpen bij het bereiken en behouden van een betere levenskwaliteit via regelmatig en levenslang  verantwoord bewegen en/of sporten. Dit vanuit de wil om een ruim en gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvolle activiteiten, op maat van de wensen en noden van de student, in een degelijke  infrastructuur op alle drie de Campussen aan te bieden.

Get set, Ready? Steady…GO!

De VUB en EhB stellen de participatie van de student voorop. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de studenten hun input konden leveren voor de opmaak van het nieuwe sportbeleidsplan.  Op 1 maart 2012 werd in het RITS Café een Sportcafé georganiseerd waar volop werd gebrainstormd over de krijtlijnen van het sportbeleidsplan 2013-2016.