Sport

VUB en EhB hebben voortbouwend op het gezamenlijke sportbeleidsplan 2009-2012 een nieuw sportbeleidsplan 2013-2016 uitgeschreven. Beide partners zullen hun initiatieven inzake sportaanbod blijven open stellen voor studenten van beide instellingen.

De werking rond sport wordt op campus Etterbeek gerealiseerd door de dienst Beweging & Sport van de Vrije Universiteit Brussel  en op de campussen Jette en Brussel Centrum door Stuvo EhB. Conform het Decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen (hierna ‘Sportdecreet’) werd onder de koepel van de UAB de volgende structuur opgezet:

  • Sportraad UAB (strategisch beleid): heeft een adviserende rol bij het sportbeleid en alle hieraan gerelateerde zaken.
  • Overlegplatform UAB (operationeel beleid): heeft een uitvoerende en coördinerende rol bij het sporttechnische, sportpromotionele en administratieve beleid en bereidt in opdracht van de raad van bestuur van de associatie per olympiade het sportbeleidsplan voor.