Professionalisering

UAB DIENSTEN professionalisering

De VUB en EhB, partners van de UAB, werken samen aan initiatieven wat betreft onderwijsprofessionalisering.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De VUB en EhB organiseren gezamenlijke vormings- en evaluatiemomenten m.b.t E-coaching.
  • De VUB en EhB werken samen op vlak van evaluatie van lesopnames.
  • De VUB en EhB gaan binnen de context van onderwijsprofessionalisering gezamenlijk op zoek naar relevante externe partners, projecten en vormingsbronnen.
  • Structureel overleg tussen VUB en EHB over de ontwikkeling van het leerplatform Chamillo.
  • Overleg over de ontplooiing van een vormingsaanbod.
  • Binnen het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs wordt vorming en opleiding georganiseerd voor de professionalisering van de leerkrachten met accent op de Brussels Hoofdstedelijke context.