Infrastructuur

UAB DIensten Infrastructuur

Binnen de UAB, streven VUB en EhB ernaar het nuttig gebruik van de infrastructuur van de beide instellingen te optimaliseren en daartoe het nodige overleg te plegen.

Concreet vertaalt zich dat in de volgende acties:

  • Zij delen informatie en expertise en werken (-waar opportuun-) gezamenlijke initiatieven uit rond projecten gestuurd door de synergieën ontstaan door de samenwerkingen op vlak van onderwijs, onderzoek en studentenzaken.
  • Zij plegen overleg over de actualisering van plannen en noden van de beide instellingen inzake huisvesting.
  • Zij wisselen informatie en expertise uit inzake facility management ten dienste van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en administratie van de instellingen.
  • Zij onderzoeken de mogelijkheid tot een gecoördineerd aankoop- en contractenbeleid en inzake logistiek voorraadbeheer.
  • Zij delen kennis en ervaring inzake een gezamenlijk milieu- en duurzaamheidbeleid.
  • Zij stellen wederzijds hun expertise ter beschikking en werken samen met het oog op het verbeteren van de veiligheid op de campussen.
  • Zij delen hun kennis en ervaring inzake procedures en regelgeving rond overheidsopdrachten en milieuwetgeving en inzake bedrijfsprocessen.