ICT

De ICT-diensten van de VUB en EhB streven op een aantal specifieke domeinen naar een maximale samenwerking en/of een  maximale uitwisseling van ervaring waarbij er vaak gezamenlijk initiatieven worden opgestart.

Concreet vertaalt zich dat als volgt:

  • De diensten zullen overleggen inzake het afstemmen van beide operationele ICT-plannen, afspraken inzake veiligheidsaspecten, de gezamenlijke ontwikkeling van een beleid inzake document management en archivering. Bijzondere aandacht zal gaan naar de koppeling tussen de respectievelijke studenteninformatiesystemen.
  • De diensten wisselen informatie en expertise uit en werken – waar mogelijk – samen inzake onderwijs- en onderzoeksondersteunende ICT processen en -systemen, alsmede ICT-diensten in het kader van het onderwijsbeleid, inzonderheid voor de ontwikkeling van elektronische leerplatformen.
  • De diensten zullen overleg plegen rond een gemeenschappelijk informatica-aankoopbeleid.
  • De beide instellingen stimuleren de uitwisseling van kennis en ervaring tussen hun verschillende experten, eventueel via kenniscentra.
  • Beide partners delen hun kennis waar mogelijk in het aanwerven van de benodigde ICT-profielen.