Chamilo

EhB en VUB ontwikkelen gezamenlijk het e-learning en collaboratieplatform Chamilo om de didactische communicatie tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling te faciliteren. Zij werken hiervoor samen met andere hogescholen (bvb. HOGent, Arteveldehogeschool Gent, HoWest), centra voor volwassenenonderwijs, secundaire scholen ( Sint-Pietersinstituut Beringen) en internationale  ondernemingen (bvb. Helix Learning, BeezNest, …). Chamilo wordt wereldwijd door zo’n half miljoen personen binnen onderwijsinstellingen, ngo’s, private ondernemingen en overheden gebruikt.

Vanaf september 2012 zal Chamilo op de EhB en de VUB instellingsbreed geïmplementeerd worden.

Meer info: www.chamilo.org