Bibliotheek

Binnen UAB streven de VUB en EhB ernaar een nauwere samenwerking inzake bibliotheekaangelegenheden met het oog op schaalvergroting, efficiëntiewinst en kostenbesparing.

Dit vertaalt zich als volgt:

  • De VUB en EhB verlenen wederzijds gratis toegang tot hun bibliotheken en bibliotheekfaciliteiten aan hun studenten en medewerkers en regelen wederkerige toegang tot de uitleen van leesmateriaal.
  • De VUB en EhB onderzoeken de wenselijkheid van een afgestemd collectiebeleid uit in verschillende onderwerpgebieden.
  • De VUB en EhB onderzoeken mogelijkheden voor de gezamenlijke aanschaf van toegang tot elektronische wetenschappelijke informatiebronnen.
  • De VUB en EhB overwegen een gezamenlijke aanbesteding voor de selectie van een intermediair voor levering van tijdschriften en aanverwante diensten.
  • De VUB en EhB verzekeren het verder gebruik van hetzelfde bibliotheeksysteem.
  • De VUB en EhB onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden inzake een geïntegreerd opleidingsaanbod op het vlak van informatiegeletterdheid ten behoeve van interne of externe doelgroepen.