Ontstaan

Na 2013: ‘Integratiedecreet’

Op 13 juli 2012 werd het Decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten (hierna: ‘Integratiedecreet’)  goedgekeurd door de Vlaamse regering. De geacademiseerde hogeschoolopleidingen of de voormalige tweecyli-opleidingen, integreerden in de universiteit met ingang van het academiejaar 2013-2014. 

Binnen de Universitaire Associatie Brussel zijn de volgende EhB-opleidingen geïntegreerd in de VUB:

  • Bachelor Industriële Wetenschappen
  • Master in de Industriële Wetenschappen optie Electromechanica
  • Master in de Industriële Wetenschappen optie Electronica-ICT
  • Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (STeR*)
  • Bachelor in Toegepaste Taalkunde
  • Master Vertalen
  • Master Tolken
  • Master Journalistiek

De rol en de werking van de associaties na de start van het academiejaar 2012- 2013 werd tevens vastgelegd in het ‘Integratiedecreet’, vervolgens in de Codex Hoger Onderwijs.