Ontstaan

Academisering

De voormalige tweecycli-opleidingen van de hogescholen werden in uitvoering van het Integratiedecreet omgevormd tot academische bachelors en masters. Deze omvorming vergde een academisering van deze opleidingen en dat gebeurde via een associatie van een universiteit met één of meer hogescholen. De integratie van de voormalige tweecylci-opleidingen EhB in de VUB vond plaats op 1 oktober 2013.

Er werden vijf associaties opgericht:

Universitaire Associatie Brussel (UAB), Associatie Universiteit Gent, Associatie K.U. Leuven, Associatie Universiteit Hogeschool Limburg en Associatie Universiteit Hogeschool Antwerpen.