Beleid

Visie

Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel typeren zich als kwaliteitsvolle, maatschappelijk geëngageerde,  internationaal georiënteerde en toekomstgerichte hogeronderonderwijsinstellingen. De Universitaire Associatie Brussel ondersteunt haar partners doorheen heel haar beleid en draagt hun waarden als pluraliteit, openheid en respect hoog in het vaandel.

Om hun missies zo efficiënt mogelijk te realiseren binnen een onderwijscontext waarbij de eigenheid van het Brussels hoger onderwijs, de internationale doelstellingen en de voortdurende globalisering voor permanente uitdagingen zorgen, streven VUB en EhB ernaar binnen de UAB maximaal samen te werken.  Vanuit het geloof in de kracht van deze samenwerking ondersteunt de UAB haar partners zowel op inhoudelijk als logistiek vlak. De UAB is ervan overtuigd dat door consequent taal- en ideologische tegenstellingen te overstijgen zij een stuwende kracht kan zijn voor de creatie van een Brussels kennis- en wetenschapscentrum.

Onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en kunstbeoefening, het zijn allemaal opdrachten die de VUB en de EhB toebehoren en excellent ter harte nemen. In hun streven naar continue verbetering werken zij voortdurend aan de versterking van hun draagvlak op professioneel, academisch en internationaal vlak. Bovenal bieden zij een integrale vorming aan gericht op een pluralistische maatschappij waarin steeds meer zelfwerkzaamheid, aanpassingsvermogen en wereldgerichtheid worden verwacht. Studenten moeten immers als volwaardige mensen in het leven kunnen stappen en dat is waar UAB,  VUB en EhB, samen voor gaan.