Beleid

Na 1 oktober 2013

De geacademiseerde hogeschoolopleidingen zijn met de start van het academiejaar 2013-2014 geïntegreerd in de universiteit conform het Decreet aangaande de integratie van de hogeschoolopleidingen in de universiteit (hierna: ‘Integratiedecreet’), goedgekeurd door de Vlaamse regering op 13 juli 2012.

De Universitaire Associatie Brussel voert haar beleid conform art. II.11 van de Codex Hoger Onderwijs en dit in lijn met de samenwerkingsovereenkomst  tussen UAB, EhB en VUB.