2de strategische meeting UAB 23 november 2017

Op 23 november 2017 vond de 2de Strategische Meeting van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) plaats. Deze ontmoetingsdag heette de Algemeen Directeur EhB, Rector VUB, vice-rectoren, directies, departementshoofden en decanen welkom. De openingsrede van de voorzitter van de UAB, Caroline Gennez, werd gevolgd door een uiteenzetting over UAB-focusgroepen door Ruddy Verbinnen en Toon Colpaert. Barend Van der Meulen van het Rathenau Instituut sloot de namiddag af met een interessante rede over de samenwerkingsmogelijkheden en onderscheiden tussen hogescholen en universiteiten vanuit internationaal perspectief. Dank aan alle deelnemers!

Nieuws